Wewnętrzny System Jakości APSZE

Wewnętrzny System Jakości APSZE. 

Bardzo dawno, dawno temu, kiedy:

  • Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej
  • nie było dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • nie istniał Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) stworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • nie istniała Baza Usług Rozwojowych (BUR)
  • nie istniała jeszcze Polska Izba Firm Szkoleniowych
  • nie istniał Kodeks Dobrych Praktyk w szkoleniach
  • nie istniał SUS 2.0 – Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych – PIFSSUS 2.0
  • a nawet nie istniała rządząca Partia

czyli w ubiegłym stuleciu i tysiącleciu,
stworzyłem
Wewnętrzny System Jakości APSZE.

Jestem z niego dumny i stosuję do dzisiaj.
A udowdnić mogę to łatwo, bo mam oryginalne  pliki .doc z datami stworzenia.  

Wewnętrzny System Jakości APSZE

Analiza
problemu
–        projekt wstępny
–        zdefiniowanie problemu
–        analiza potrzeb
–   an – ankieta
–   ro – rozmowy  konsultacyjne
–        raport z ankiety i rozmów
–        ustalenie hierarchii potrzeb
–        szkolenie wstępne
–        testy i ocena
–        raport dotyczący predyspozycji i umiejętności
–        plan ostateczny szkolenia
Przygotowanie
rozwiązania
–        przygotowanie właściwego programu szkoleniowego
–        przygotowanie materiałów przedkursowych
–        akceptacja materiałów przedkursowych
–        praca przedkursowa uczestników szkolenia
–        akceptacja materiałów kursowych
Szkolenie
personelu
–        szkolenie interaktywne
–        praca domowa uczestników szkolenia
–        analiza pracy domowej przez trenerów
–        kolejne szkolenie interaktywne
Zastosowanie
w praktyce
–        szkolenie dla menedżerów nadzorujących projekt
–        stworzenie systemu i procedur kontroli
–        wdrażanie  projektu przez trenerów
–        coaching trenera
–        raport z wdrażania
Efekty
i ich ocena
–        ocena treści szkolenia
–        ocena poziomu satysfakcji uczestników|
–        ocen trenera
–        ocena umiejętności uczestników
–        raport z ocen po szkoleniu
–        ocena efektów działania po 1 miesiącu
–        raport po szkoleniu
–        ocena 3 miesiące po szkoleniu
–        raport końcowy ze szkolenia