Bogdan Drewnowski,  EFC®

European Financial Consultant®

Ukończył Akademię Muzyczną im.F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku. Przez kilkanaście lat był członkiem orkiestry Filharmonii Białostockiej. Jest chyba jedynym w Polsce Licencjonowanym Doradcą Finansowym,  który jako muzyk miał możliwość gry  w prestiżowej Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Od połowy 1991 roku  swoje serce oddał branży finansowej,  zdobywając kolejne kompetencje, aż do osiągnięcia pozycji Doradcy Finansowego. Otrzymał najlepszą w Polsce ocenę na egzaminie końcowym. 

Posiada 2 dostępne stopnie doradztwa finaswego w Polsce, zarówno pierwszy niższy EFG, jak i prestiżowy wyższy EFC:

  • European Finanacial Guide, EFG®
  • Doradca Finansowy European Financial Consultant (EFC®)
    /Licencja nr PL EFC 08 EFC 00037 w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP).

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  

Jako Doradca Finansowy z 20-letnim doświadczeniem w branży wykonał wiele analiz sytuacji swoich Klientów i doskonale zna zarówno bolączki, obawy, jak też i potrzeby finansowe Polaków.            
Posługuje się biegle komputerami finansowymi HP10BII+, HP17BII+.This image has an empty alt attribute; its file name is HP-17-BII-png.png
Napisał kilkadziesiąt  tysięcy zadań finansowych służących do nauki obliczeń na kalkulatorach finansowych HP10BII+ oraz HP17BII+.

Współpracował jako kotrener „kalkulatorów finansowych” na szkoleniach firmy Fesnak.Treningi.Szkolenia i E-Profit System.                     

This image has an empty alt attribute; its file name is Kapella-Brass-722x1024.pngAgent ubezpieczeniowy Polisy S.A, Amplico Life S.A, Nationale-Nederlanden S.A. Był Dyrektorem Oddziału Struktury Sprzedażowej generalnego partnera TU Generali oraz Generali Życie S.A     

Mediator sądowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.                  
Nie zaprzestał muzykowania. Nadal gra na tubie,
Od czterdziestu lat członek menadżer blaszanego kwintetu dętego BRASS CAPPELLA