Łukasz Martyniec

Łukasz Martyniec

doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, publicysta i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym oraz planowaniu spadkowym, szczególnie dla firm rodzinnych. W ramach doradztwa przeprowadził analizy sytuacji sukcesyjnej w przeszło tysiącu firmach i rodzinach biznesowych oraz opracował i wdrożył ponad 350 kompleksowych planów sukcesji. Z wieloma rodzinami współpracuje na stałe już 6 lub 8 lat. Od 2005 r. prowadzi autorskie szkolenia na zamówienie towarzystw ubezpieczeniowych, banków i przedsiębiorców w tym zakresie, przeszkolił już kilkanaście tysięcy osób. Współorganizował ponad 400 konferencji tematycznych dla przedsiębiorców. Jest ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu, biegłym z zakresu sukcesji i planowania spadkowego przy Najwyższej Izbie Kontroli oraz wykładowcą Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie. Członek zespołów eksperckich, doradca i trener w finansowanych przez PARP projektach poświęconych sukcesji firm rodzinnych: www.sukcesja.org.pl, www.sukcesja.org oraz www.firmyrodzinne.eu. Ekspert ds. sukcesji i planowania spadkowego przy Najwyższej Izbie Kontroli. Jest pierwszym w Polsce doradcą sukcesyjnym, który prowadzi szkolenia dla radców prawnych na zlecenie Okręgowych Izb oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

Wraz z dr Marią Adamską jest współautorem interdyscyplinarnego przewodnika przeznaczonego dla firm rodzinnych, który ma pomóc rodzinie i wspólnikom w sytuacji nagłej śmierci właściciela lub wspólnika firmy: Sytuacja nagłej sukcesji. Przewodnik SOS., a także autorem kilku publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu opracowań popularyzatorskich, w tym rozdziałów w książkach o charakterze poradnikowym. W ramach popularyzacji tematyki sukcesji udziela się także w blogosferze (np. blog Finanse Bardzo Osobiste www.marciniwuc.com).

Wielokrotnie szkolił i wykładał na zamówienie takich zleceniodawców, jak różnego rodzaju organizacje zrzeszające przedsiębiorców, Izby Przemysłowo-Handlowe i fundacje (Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Fortis, Polski Otwarte Forum), jest ekspertem i publicystą cytowanym w mediach (THINK TANK, TVN CNBC Biznes, TVP, Puls Biznesu, Rzeczpospolita i in.). Szkolił m.in. na zamówienie: Krajowej Rady Radców Prawnych, ING Bank S.A., BZ WBK S.A., PZU Życie S.A., SANTANDER BANK S.A., AVIVA S.A., Allianz S.A., Metlife S.A., Prudential, Pramerica S.A., Vienna Finanse sp. z o.o., Generali S.A., Axa Życie S.A. i wielu innych.

W ramach konsultacji społecznych współpracuje z PARP i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (dawniej: Rozwoju) w pracach nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jest autorem szeregu postulatów, które zostały uwzględnione w projekcie ustawy. Opracował także kilkadziesiąt postulatów zmierzających do usprawnienia sukcesji biznesu (nie tylko rodzinnego) na gruncie prawa handlowego, spadkowego, rodzinnego i podatkowego.