4 aspekty edukacji

Edukacja Ludzi Dorosłych –  4 aspekty

Dotyczy szkoleń/treningów/seminariów/warsztatów i innych aktywnych form.

Istnieją 4 rodzaje celów edukacyjnych:
1. kognitywne cele edukacyjne,
2. afektywne cele edukacyjne,
3. psychomotoryczne cele edukacyjne,
4. kontekstualne cele edukacyjne.

1/ Kognitywne cele edukacyjne odnoszą się do poznawania; myślenia, wiedzy, rozwiązywania problemów oraz umiejętności intelektualnych. Nowa wiedza, nowe wiadomości.

2/ Afektywne cele edukacyjne odnoszą się do odczuć; zmiany zainteresowań, ochoty do zrobienia czegokolwiek, do opinii i wartości oraz do rozwoju znaczącego dla jednostki systemu wartości. Pozytywne nastawienie do działania.

3/ Psychomotoryczne cele edukacyjne odnoszą się do umiejętności manipulacyjnych i motorycznych, do umiejętności działania. Uczestnik ma działać i umieć robić to czego się nauczył.

4/ Kontekstualne cele edukacyjne to odniesienie do środowiskowych i społecznych aspektów, stymulowanie procesu uczenia się. Chodzi o kontakty międzyludzkie, wspólne szukanie rozwiązań oraz znaczenie wsparcia rodzin, wspólników czy kolegów w pracy zwłaszcza pod presją czasu i wyników. Uwzględnia się zmienne uwarunkowania środowiskowe, specyfikę dla danego środowiska, tradycję, zasobność regionu, lokalizację, inicjatywy oświatowe itd.

 W przypadku Weekendu Finansowego

Cele Kognitywne:
Wiedza Finansowa: Uczestnicy dostaną nową wiedzę o mechanizmach finansowych.
Wiedza o Zdrowiu: Uczestnicy otrzymają wiedzę o medycynie i profilaktyce XXI wieku, które są szeroko rozpowszechnione poza Polską.
Informacje są zarówno ogólnie jak i indywidualne związane z finansami osobistymi oraz ze stanem zdrowia, ponieważ ponieważ będą indywidualne testy.

2/ Cele Afektywne:
Wiedza Finansowa: Mechanizmy finansowe zamiast niepokoju będą budzić miłe skojarzenia.
Wiedza o Zdrowiu: Dbałość o zdrowie jest pozytywnym aspektem, rodzi pozytywne uczucia a test i ankieta dają drogowskazy.

3/ Cele Prakseologiczne:
Wiedza FinansowaPo poznaniu ogólnych zasad – każdy będzie mógł podliczyć różne swoje produktu finansowe, np. kredyt lub leasing i sprawdzić rzeczywisty poziom kosztów.
Wiedza o Zdrowiu: Działanie jest zapewnione, zrobiony będzie test zdrowia oraz praktyczne zajęcia z modelingu twarzy.

4/ Cele Kontekstualne: Model kontekstualny jest oczywisty, w interesie uczestników jest dzielenie się dobrą nowiną ze środowiskiem

Z tymi 4 aspektami Edukacji Ludzi Dorosłych 
 chyba jest lepiej niż tylko z jednym,  prawda?

Tradycyjnie na uczelniach realizuje się
tylko jeden element – aspekt kognitywny. 

A resztą mało kto się zajmuje.

Chyba już masz to doświadczenie za sobą, kiedy siedziałeś znudzony na konferencji, a prelegent mamrotał sobie pod nosem i mało go to interesowało, czy to się ludziom podoba, czy ktoś w ogóle się czegoś nauczył oraz czy to może się do czegokolwiek przydać. 
Ja przeżyłem to wiele razy i obiecałem sobie, że nie będę robił krzywdy innym w ten sposób…