Program Panowie

Weekend Finansowy Program Panowie

Tematyka Finansowa Seminarium 

Sobota, Sesje przedpołudniowe
Sesja: Logistyka

 • Wprowadzenie do metody kinezjologicznej
 • Kontrakt Edukacyjny

Sesja: Metoda kinezjologiczna w praktyce

 • Piosenka country w nauce finansów
 • Sprawdzian/konkurs

Sesja: Jak komputer finansowy ułatwia życie?

 • Jakie są symbole zagadnień finansowych ?
 • Jaka jest logika działania komputera?

Sesja: Czego zawsze uczy lokata?

 • Ile z tego będziesz mieć?
 • Ile to ma trwać?
 • Jakie musi być oprocentowanie?
 • Ile należy wpłacić?

Sesja: Co musisz wiedzieć o stopach procentowych, żeby cię nie oszukali?

 • Co to jest efektywna stopa procentowa?
 • Po co porównywać stopę nominalną i stopę efektywną?

Sesja: Jak możesz walczyć z inflacją?

 • O czym mówi dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty?
 • Co daje przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej?
 • Jak uwzględniać praktycznie  inflację w długoletnich wydatkach?

Sesja: Jak zadbać o emeryturę za becikowe lub inny wkład?

 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto?
 • Jak ustalić wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy?
 • Co daje porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji?.

Sesja: Czego zawsze uczy cię regularne oszczędzanie/inwestowanie?

 • Ile z tego będziesz mieć?
 • Ile to ma trwać?
 • Jakie musi być oprocentowanie?
 • Ile należy regularnie płacić?
 • Co da jednorazowa dopłata na początek?

Sobota, Sesje popołudniowe
Sesja: Jak zdobyć niezależność finansową?

 • Co daje metoda prefinansowania?
 • Jak wybrać okres oszczędzania/inwestowania?
 • Jak obliczyć wysokości wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy?
 • Jak oszacować efekty oszczędzania wpłat jednorazowych i regularnych?

Sesja: Jak wykształcić dzieci za 1/3 ceny?

 • Jak wyceniać wartość prefinansowania w przepływach finansowych?
 • Jak ustalić finansowanie modeli mieszanych?

Sesja: Jak uniezależnić się od ZUSu i zorganizować sobie renty kapitałowe?

 • Jak obliczyć kapitał potrzebny do renty określonej wysokości?
 • Jak wyliczyć jaka renta jest możliwa z określonego kapitału?
 • Jak zdobyć niezależność finansową?

Sesja: Jak kupić dom na kredyt i nie płacić odsetek od kredytu?

 • Jak zrobić z kredytu dźwignę finansową?
 • Jakie są straty a jakie korzyści z rat równych kredytu?
 • Jak zdecydować na jaki kredyt możesz sobie pozwolić?

Niedziela, Sesje przedpołudniowe
Sesja: Powtórka i utrwalenie dnia poprzedniego

 • Powtórka TVM
 • Główne mechanizmy finansowe
 • Pytania i odpowiedzi

Sesja: Kredyt czy leasing?

 • Jak obliczać leasing?
 • Jak porównać kredyt i leasnig? 

Sesja: Jak oszacować ile inwestować?

 • Co to jest NPV?
 • Jak obliczyć ile zainwestować?
 • Jak liczyć efekty nieregularnych inwestycji/wpływów?

Sesja: Jak policzyć ile naprawdę daje biznes?

 • Co to jest IRR?
 • Jak obliczyć ile procent zyskałem?
 • Jak szacować i oceniać biznes metodą DCF?

Sesja: Podsumowanie

 • Wypowiedzi do kamery 
 • Decyzje
 • Plan rozwoju