Planowanie Finansów Osobistych – Program

Zaproszenie na Planowanie Finansów Osobistych

Kurs odbywa się w sobotę i niedzielę

Sobota
09.30-10.00 Rejestracja, pobranie materiałów, kawa herbata
10.01-14.00 Sesje przedpołudniowe
14.01-15.00 Lunch
15.01-19.00 Sesje popołudniowe
19.01-19.30 Decyzje, podsumowanie dnia, wypowiedzi do kamery

Niedziela
09.00-13.00 Sesje przedpołudniowe
13.01-14.00 Lunch
14.01-18.00 Sesje popołudniowe
18.01-18.30 Decyzje, podsumowanie, wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

Tematyka Seminarium 

Sesja: Logistyka

 • Wprowadzenie do metody kinezjologicznej
 • Kontrakt Edukacyjny

Sesja: Metoda kinezjologiczna w praktyce

 • Piosenka country w nauce finansów
 • Sprawdzian/konkurs

Sesja: Jak komputer finansowy ułatwia życie?

 • Jakie są symbole zagadnień finansowych ?
 • Jaka jest logika działania komputera?
 • Jak wyglądają schematy mechanizmów finansowych?

Sesja: Czego zawsze uczy cię lokata?

 • Mechanzim lokaty czyli porcent składany od jednorazowej wpłaty
 • Ile z tego będziesz mieć? (porcent składany)
 • Ile to ma trwać? (okres lokaty)
 • Jakie musi być oprocentowanie? (oprocentowanie lokaty)
 • Ile należy wpłacić? (dyskontowanie)

Sesja: Co musisz wiedzieć o stopach procentowych, żeby cię nie oszukali?

 • Co to jest nominalna stopa procentowa?
 • Co to jest efektywna stopa procentowa?
 • Po co porównywać stopę nominalną i stopę efektywną?
 • Nominalna a efektywna stopa 1/2, 1/4, 1/12, 1/26, 1/52, 1/360, 1/365

Sesja: Jak możesz walczyć z inflacją?

 • O czym mówi dzisiejsza wartość nabywcza przyszłej kwoty? (dyskontowanie)
 • Co daje przyszły nominalny ekwiwalent dzisiejszej wartości nabywczej?
  (procent składany)
 • Jak uwzględniać praktycznie  inflację w długoletnich wydatkach?

Sesja: Jak zadbać o emeryturę za becikowe?

 • Jak rozumieć spodziewaną kwotę po zakończeniu lokaty netto?
  (lokaty długoterminowe)
 • Jak ustalić wysokości lokaty, aby uzyskać założony wynik finansowy?
 • Co daje porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji?.

Sesja: Jak wykształcić dzieci za 1/3 ceny?

 • Jak wyceniać wartość prefinansowania w przepływach finansowych?
  (regularne inwestowanie czyli szereg płatniczy)
 • Jak ustalić finansowanie modeli mieszanych?

Sesja: Czego zawsze uczy cię regularne oszczędzanie/inwestowanie?

 • Ile z tego będziesz mieć?
 • Ile to ma trwać?
 • Jakie musi być oprocentowanie?
 • Ile należy regularnie płacić?
 • Co da jednorazowa dopłata na początek?

Sesja: Jak zdobyć niezależność finansową?

 • Co daje metoda prefinansowania?
 • Jak wybrać okres oszczędzania/inwestowania?
 • Jak obliczyć wysokości wpłat, aby otrzymać założony wynik finansowy?
 • Jak oszacować efekty oszczędzania wpłat jednorazowych i regularnych?
 • Jak ustalić cel w przełożeniu na mechanizmy finansowe?

Sesja: Jak uniezależnić się od ZUSu i zorganizować sobie renty kapitałowe?

 • Jak obliczyć kapitał potrzebny do renty określonej wysokości?
 • Jak wyliczyć jaka renta jest możliwa z określonego kapitału?
 • Jak znaleźć różnicę pomiędzy rentą stałą a rentą okresową?

Sesja: Jak kupić dom na kredyt i nie płacić odsetek od kredytu?

 • Jak zrobić z kredytu dźwignę finansową?
 • Jakie są straty a jakie korzyści z rat równych kredytu?
 • Jak zdecydować na jaki kredyt możesz sobie pozwolić?
 • Jak ustalać punkt zwrotu z odsetek w kredycie?

Sesja: Jak oszacować ile inwestować?

 •  Co to jest NPV?
 • Jak obliczyć ile zainwestować?
 • Jak liczyć efekty nieregularnych inwestycji/wpływów?

Sesja: Jak policzyć ile naprawdę daje biznes?

 • Co to jest IRR?
 • Jak obliczyć ile procent zyskałem?
 • Jak szacować i oceniać biznes metodą DCF?

Sesja: Jak policzyć punkt zwrotu w biznesie?

 • Co to jest Break Even Point?
 • Jak obliczać koszty stałe?
 • Jak obliczać koszty zmienne?
 • Jak obliczyć ilość sprzedaży?
 • Jak policzyć zysk?

Planowanie Finansów Osobistych, nagranie z 2011 roku!Finansowanie


Wartość seminarium to 4999 PLN.


Seminarium może być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Na Śląsku 20/80 czyli uczestnik płaci 20% a resztę otrzymuje w ramach dofinansowania. W innych regionach kraju są różne modele. Może być:
20/80 albo 30/70 albo 50/50
albo nic (mazowieckie).

 

Pytania? 

Jeżeli coś jest niejasne, potrzebujesz więcej informacji,
chcesz coś dopytać, chcesz doprecyzować,
ustalić dodatkowe szczegóły, to po prostu zadzwoń:
GSM:+48 602273971
(10.00 – 22.00)
Jak nie odbiorę – wyślij sms.
Oddzwonię!

Zapraszam!

dr Andrzej Fesnak, EFC®