Podstawy kursów

Wspólną podstawą do różnych autorskich kursów są własne publikacje o tematyce finansowej w periodykach. Szczególnie warte podkreślenia są publikacje finansowe w takich tytułach jak: Gazeta  Ubezpieczeniowa (około 140 artykułów), Gazeta Bankowa, Asekuracja&Re, Twój Pieniądz, Bizneswoman, Pieniądz, Puls Biznesu, Gazeta Finansowa, CashFlow&You, Twoja Firma. Wiele tekstów ukazało się także na blogach: Eurocash, The Financial Manifesto, andrzejfesnak.pl

Ponadto podstawami do kursów finansowych są autorskie publikacje i utwory dr Andrzeja Fesnaka, EFC®: 

 Kursy finansowe:

 • Społeczna odpowiedzialność Instytucji finansowych, red. Krzysztof Waliszewski, CeDeWu, Warszawa 2017, Plan Finansowy jako efekt  pracy Doradcy.
 • Grasz pieniędzmi czy pieniądze grają tobą? Poltext, 2015,
  ISBN 978-83-7561-459-6,
 • Hydraulik Finansowy, Jak skutecznie uszczelniać i zwielokrotnić domowy budżet! Fundacja Fortis, 2011, 227 str.
 • Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy działając inaczej, Złote Myśli, Gliwice 2011, ISBN 978-83-7701-229-1,
  350 str.
 • Finanse dziecka, Złote Myśli, Gliwice 2011, ISBN 978-83-7701-246-8
 • Godna emerytura, Złote Myśli, Gliwice 2011, ISBN 978-83-7701-250-5.
  60 str. 
 • Planowanie finansów osobistych, Jak planować swoje finanse, Złote Myśli, Gliwice 2011, ISBN 978-83-7701-247-5 
 • Kuźnia Milionerów, e-ProfitSystem. Warszawa 2009, 350 str.
 • Doradztwo finansowe w: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2003,
 • Doradztwo finansowe  (w:)  Złota Księga Ubezpieczeń. Warszawa, OPOKA,  2003
 • Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń, Poltext, Warszawa, wyd I 1998, ISBN 83-86890-41-X
 • 24 Dydaktyczne piosenki finansowe, Andrzej Fesnak

Wiedza finansowa – posłuchaj!