Warsztaty

Wprowadzenie do warsztatów 

Poniższy film tłumaczy filozofię warsztatów w trakcie aktywnych zajęć.