Osobisty Komputer Finansowy HP10BII+

Podstawa zajęć, czyli HP10BII+

HP 10 BII+

Kalkulator HP10BII+  jest następcą wcześniejszego modelu HP10BII.

Jest to przenośny osobisty komputer finansowy. Prosty w obsłudze, wystarczający dla początkujących w finansach,  agentów ubezpieczeniowych, studentów, biznesmenów. Posiada funkcje finansowe, biznesowe, statystyczne, matematyczne.

Obszary, jakie oblicza HP10BIIPlus:

 • wartość pieniądza w czasie, obliczanie rat, odsetek, podatek, cash-flow, amortyzacja, obligacje
 • cena, narzut, marża, koszt, podatek VAT, break event point, koszty stałe, koszty zmienne, ilość sprzedaży
 • obliczenia statystyczne, analiza statystyczna, odchylenia standardowe
 • funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, permutacje i kombinacje, liczby losowe, obliczenia z danymi

HP10BIIPlus posiada

 • 22 rejestry pamięci
 • duży, 12-miejscowy wyświetlacz, na którym można ustawić kontrast

Szczegółowe obliczenia HP10BIIPlus:

 • wpływ inflacji
 • wartość wpłat jednorazowych po latach
 • wartość systematycznego oszczędzania
 • podatek od oszczędności na przestrzeni lat
 • wartość przepływów finansowych (cash flows)
 • wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji
 • renta kapitałowa z oszczędności
 • rata równa i amortyzacja kredytu
 • rata leasingową
 • narzut / marża w rozmowach handlowych
 • cena i koszt
 • procent zmiany ceny

Szczegółowy opis możliwości HP10BIIPlus:

1.Własności fizyczne :

wyświetlacz – 1 linia x 12 cyfr LCD / baterie – 2 x CR 2032 / algebraiczny system wpisywania danych / pamięć / brak dodatkowej RAM / ponad 100 wbudowanych funkcji / klawisze -cyfry / cofanie błędnych wpisów / klawisze pamięci M,M+,RM / wywoływanie danych z rejestru finansowego RCL / automatyczna stała K / rejestry pamięci 15 / zmiana znaku / nawiasy /

2.Funkcje finansowe :

TVM-WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

/ procent składany / oprocentowanie roczne / okresy płatności / częstotliwość płatności w roku / automatyczny mnożnik częstotliwości płatności przez ilość okresów / tryb końcowy w kapitalizacji END / tryb początkowy w kapitalizacji BEGIN / kredyty, pożyczki, leasing / depozyty, lokaty / regularne oszczędzanie, ubezpieczenia na życie / dowolne okresy kapitalizacji / fundusze inwestycyjne, emerytalne / renty kapitałowe, emerytury / amortyzacja rat kredytowych leasingowych / kapitał bazowy w dowolnej racie i okresie płatności / konwersja stóp procentowych w dowolnym okresie / stopa nominalna / stopa efektywna /

CF ANALIZA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH

/ wartość przepływu / ilość przepływu / wartość bieżąca netto NPV /wewnętrzna stopa zwrotu IRR/YR

3.Funkcje biznesowe :

narzut / marża / koszt / cena / zmiana procentowa /

4.Funkcje matematyczne :

logarytm naturalny ln / silnia n! / nawiasy / +, -, x, /, %, 1/x, +/-, ln, ex, n!

5.Funkcje statystyczne :

analiza statystyczna kumulatywna / odchylenie standardowe / średnia / średnia ważona / prognozowanie / współczynnik korelacji /