EFG – European Financial Guide + MIFID II

Sylabus szkolenia
na Certyfikat EFG®
European Financial Guide
wraz z

Certyfikatem MIFID II

 

Z jakiego powodu potrzebny jest Certyfikat MIFID II można przeczytać w zakładce Wiedza: Zmiany na rynku finansowym.

Cały kurs składa się z 3 zjazdów 3 dniowych, po 24 godziny każdy. 
Możliwe są zjazdy weekendowe, (pi, so, ni) lub w tygodniu.
Osoba indywidualna musi się dostosować do istniejącej grupy.
Grupa zainteresowanych (min 15 osób) może ustalić terminy indywidualnie.   

Możliwe jest dofinansowanie unijne do całego szkolenia.
Informacje są w zakładce DOFINANSOWANIE

Program zjazdów EFG®

Moduł Blok tematyczny Temat Godziny
1. Planowanie finansowe proces i środowisko 1.1. Wpływ polityki  gospodarczej na gospodarstwo domowe 1.1.1. Mierniki sprawności gospodarczej: podstawowe równanie dochodu narodowego

1.1.2. Cykle koniunktury gospodarczej

1.1.3. Cele polityki gospodarczej

1.1.4. Polityka finansowa – finanse publiczne, sektor bankowy, Unia Europejska

4
  1.2 Matematyka finansowa 1.2.1. Wprowadzenie do matematyki finansowej

1.2.2. Zajęcia praktyczne z zastosowaniem kalkulatora finansowego

16
  1.3. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych 1.3.1. Teoria trzech soczewek

1.3.2. Bilans i analiza bilansu

1.3.3. Wskaźniki oceny finansowej

1.3.4. Typy finansowania – kredyt i leasing

4
  1.4. Plan finansowy w gospodarstwach domowych 1.4.1. Wstępna analiza wpływów i wydatków w gospodarstwie domowym i małym podmiocie gospodarczym

1.4.2. Źródła finansowania gospodarstw domowych i małych podmiotów gospodarczych

1.4.3. Składniki budżetu gospodarstwa domowego i małego podmiotu gospodarczego, analiza finansowa budżetu gospodarstwa domowego i małego podmiotu gospodarczego

1.4.4. Podstawowe zasady przygotowania planu finansowego w gospodarstwie domowym i małym podmiocie gospodarczym

4
2. Inwestycje 2.1. Inwestycje finansowe i oszczędności 2.1.1. Regulacje prawne dotyczące inwestycji i oszczędności

2.1.2. Produkty oszczędnościowe, inwestycje finansowe i ich finansowanie

2.1.3. Zasady inwestowania na giełdzie i poza giełdą

2.1.5. Inwestycje alternatywne (w sztukę)

8
3. Inwestowanie w nieruchomości 3.1.Inwestycje w nieruchomości 3.1.1. Regulacje prawne dotyczące rynku nieruchomości

3.1.2. Zarządzanie procesem inwestowania w nieruchomości

3.1.3. Procedura nabywania nieruchomości

3.1.4. Nieruchomości jako dobro ekonomiczne

8
4. Planowanie ubezpieczeniowe 4.1. Produkty ubezpieczeniowe i ich funkcje w gospodarstwie domowym 4.1.1. Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń

4.1.2. Rodzaje ubezpieczeń i ich funkcje

4.1.3. Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych

4.1.4. Ustalenie potrzeb ubezpieczeniowych

4
5. Planowanie emerytalne 5.1. System emerytalny 5.1.1. Ewolucja systemów emerytalnych w świecie

5.1.2. Struktura polskiego systemu emerytalnego

5.1.3. Planowanie finansów osobistych a system emerytalny

4
6. Przepisy prawa podatkowego 6.1. Przepisy prawa podatkowego 6.1.1. Regulacje prawne dotyczące wspomagania państwa

6.1.2. Przepisy prawa podatkowego- wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej

6.2. Wykorzystanie przepisów podatkowych do zwiększania sprzedaży produktów finansowych

8
7. Regulacje prawne 7.1. Regulacje prawne 7.1.1. Elementy prawa cywilnego, rzeczowego, rodzinnego, itd. 4
8. Zasady etyczne w doradztwie finansowym 8.1. Etyka w doradztwie finansowym 4
9. Wypowiedzi uczestników 9.1 Podsumowanie szkolenia

9.2 Imienne wypowiedzi uczestników szkolenia do kamery

2
10. Egzamin na Certyfikat EFG   2
SUMA GODZIN 72

Cena zjazdu wynosi 5389 zł. Zjazdy są 3 po 3 dni.
Uczestnik z dofinansowaniem ponosi jedynie wkład własny.
Dla przykładu na Śląsku jest to wpłata 1077,80 zł przed zjazdem.
Resztę otrzymuje w prezencie od Unii Europejskiej.
W sprawach indywidualnego dofinansowania prosimy o kontakt:
Jak załatwić dofinansowanie? 

Uczestnicy otrzymują:

  • zajęcia dydaktyczne
  • catering, napoje, owoce (także suszone)
  • lunch
  • skrypt
  • kalkulator HP10BII+
  • materiały elektroniczne (prezentacje, pdfy)
  • 100 przykładowych zadań finansowych
  • Certyfikat EFG® 
  • Certyfikat MIFID II

Czyj jest kalkulator finansowy dowiesz się tu

W ramach ceny jest także egzamin powtórkowy.