Prawo i finanse – problemy firm

Definicja problemu

Polski sektor przedsiębiorstw jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi 96%. Łącznie jest to ca 1,8 mln firm. Generują ca 41 % PKB.  Niestety 80% firma pada w ciągu dwóch pierwszych lat. Największa liczba mikroprzedsiębiorstw działa w usługach (52%) i handlu (26%). Najczęstszą przyczyną upadku firm jest zła polityka finansowa oraz brak świadomości nieubezpieczalnego  ryzyka (innego niż ubezpieczalne typu: powódź, pożar kradzież).

Rozwiązanie problemu braku wiedzy finansowej:

Szkolenie ma uświadomić jakie ryzyka niosą ze sobą regularne inieregularnmechanizmy finansowe.  Ma pokazać wpływ inflacji na prowadzenie firmy oraz procentu składanego w zarządzaniu długami,  Ma uświadomić różnice w opodatkowaniu różnych produktów finansowych, pokazać zagrożenia płynące z kredytu i leasingu. Ma również pokazać w łatwy sposób to, co jest pięta achillesową wszystkich systemów edukacji – czyli Cash Flow. Pokazać jak nieregularne przepływy finansowe powinny być ujmowane w działalności gospodarczej. Ma uświadomić d siłę metody DCF – discounted cashflow w prowadzeniu biznesu, wyznaczaniu poziomu inwestycyjnego zaangażowania lub liczenia wewnętrznej stopy zwrotu aby mieć podstawę decyzyjną.

Rozwiązanie problemu braku wiedzy prawnej:

Brak szeroko pojętej kultury prawnej oraz dziedziczenia jest przyczyną wielu problemów, których nie byłoby gdyby stosowne kroki prawne zostały podjęte.  Szkolenie ma nauczyć jak świadomie zabezpieczyć swój majątek przed długami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej, albo długami drugiego małżonka, rozwodu i podziału majątku małżeńskiego, albo śmierci wspólnika. Pokazuje jak ułożyć sukcesję majątku i biznesu w rodzinie lub w spółce. Szkolenie obejmować będzie m.in. przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej, które wejdą w życie jesienią 2018 roku.

Szkolenie prowadzą:

Info w zakładce Impressum/Trenerzy