JOF Lokaty.Inflacja.

Jednodniowe Oświecenie Finansowe.
Lokaty, Inflacja, Regularne Inwestowanie

Schemat czasowy

Kurs odbywa się w godzinach 9.30-18.30

09.00-09.30 Rejestracja, pobranie materiałów
09.30-13.30 Sesje przedpołudniowe
13.30-14.30 Lunch
14.30-18.00 Sesje popołudniowe
18.00-18.30 Decyzje, wypowiedzi do kamery, certyfikaty, wspólne zdjęcie

Tematyka kursu

Sesja I

 • Logistyka
 • Wprowadzenie do metody kinezjologicznej
 • Kontrakt Edukacyjny

Sesja II

 • Piosenka country w nauce finansów
 • Kontrakt Edukacyjny
 • Sprawdzian/konkurs

 Sesja III

Lokata jednorazowa Brutto

 • Ile będę z tego miał?
 • Jak długo muszę czekać?
 • Jakie ma być oprocentowanie?
 • Ile muszę zdeponować?

Sesja IV

Lokata jednorazowa bankowa Netto

 • Jak obliczać podatek od zysków kapitałowych?
 • Ile będę z tego miał netto?
 • Jak długo muszę czekać netto?
 • Jakie ma być oprocentowanie netto?
 • Ile muszę zdeponować netto?

Sesja V

Jak wykorzystać regularne oszczędzanie/inwestowanie?

 • Jak obliczać efekty regularnego inwestowania brutto?
 • Jak obliczać czas regularnego inwestowania brutto?
 • Jak obliczać oprocentowanie regularnego inwestowania brutto?

Sesja VI

Lokata jednorazowa w TFI Netto

 • Jak obliczać podatek od zysków kapitałowych?
 • Ile będę z tego miał netto?
 • Jak długo muszę czekać netto?
 • Jakie ma być oprocentowanie netto?
 • Ile muszę zdeponować netto?

Sesja VII

Jak walczyć z inflacją?

 • Jak obliczać skutki inflacji?
 • Jaka jest wartość nabywcza przyszłych pieniędzy?
 • Jaki musi być ekwiwalent dzisiejszych pieniędzy w przyszłości?

Sesja VIII

Czy lokata jest opłacalna?

 • Jak obliczać skutki inflacji oraz podatku belkowskiego w lokatach ?
 • Jak obliczyć kiedy tracimy na lokacie?
 • Jak ustalić punkt zerowy lokaty?
 • Jak ustalić kiedy zarabiamy na lokacie?

Sesja IX

 • Rozwiązywanie problemów indywidualnych
 • Przykłady uczestników kursu.

Podsumowanie

 • Podsumowanie materiału
 • Zadania dodatkowe do rozwiązania
 • Decyzje uczestników
 • Wypowiedzi do kamery
 • Certyfikaty
 • Współne zdjęcie

Finansowanie


Wartość seminarium to 2499 PLN.


Seminarium może być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Na Śląsku 20/80 czyli uczestnik płaci 20% a resztę otrzymuje w ramach dofinansowania. W innych regionach kraju są różne modele. Może być:
20/80 albo 30/70 albo 50/50
albo nic (mazowieckie).

Pytania? 

Jeżeli coś jest niejasne, potrzebujesz więcej informacji,
chcesz coś dopytać, chcesz doprecyzować,
ustalić dodatkowe szczegóły, to po prostu zadzwoń:
GSM:+48 602273971
(10.00 – 22.00)
Jak nie odbiorę – wyślij sms.
Oddzwonię!

Zapraszam!

dr Andrzej Fesnak, EFC®

Ośrodek Szkoleniowy Fundacji Fortis znajdziesz na mapce poniżej