Mentorzy Projektu

Mentorzy to wybitne osoby, które swoim całym życiem zainspirowały do powstania projektu „Przedsiębiorca liczy…”

Ich życie i działanie może być przykładem głębokiego rozumienia porblemów oraz chęci stworzenia stoswnych rozwiązań. 

“Nie umieliśmy stworzyć rozwiązań, które nie dopuściłyby, by doszło do tak poważnego rozwarstwienia warunków życia w naszym społeczeństwie. Wyraźnie dziś widać, że liczba osób, które sobie w obecnej rzeczywistości nie radzą, niebezpiecznie rośnie.”

This image has an empty alt attribute; its file name is Tadeusz-Donocik-png.pngTadeusz Marian Donocik

prawnik, działacz samorządu gospodarczego, w rządzie Jerzego Buzka wiceminister gospodarki, współzałożyciel i wieloletni prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, negocjator z Unią Europejską międzynarodowy ekspert, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, członek Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle przy EKOSOC z ramienia Euro Chamber w Brukseli, współtwórca rocznych Europejskich Kongresów Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (w których uczestniczy ponad 40 państw), współtwórca Śląskiej Nagrody Jakości,

Przewodniczący Kapituły Laurów Kompetencji i Umiejętności. (Diamentowe Laury otrzymali miedzy innymi: Ojciec Święty Jan Paweł II, Prezydent Czech Wacław Havel, prof. Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak Jeziorański i wielu innych wybitnych i ba znakomitych Ludzi Dialogu, twórców kultury, dziennikarstwa, nauki, osób duchownych, medycyny i przedsiębiorczości.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego, otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki (w kategorii gospodarka). Prywatnie – utalentowany muzyk i doskonały mówca. Gdy występuje publicznie, to przygotowuje się i wie co mówi, w odróżnieniu od wielu takich, którzy mówią co wiedzą….

“Restrukturyzacja powinna odbywać się bardziej miękko, aksamitnie, a nie gwałtownie.”

This image has an empty alt attribute; its file name is Jan-Monkiewicz-png-908x1024.pngProfesor dr hab. Jan Monkiewicz

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stypendysta Fundacji im A. Humboldta. Habilitacja   z zakresu polityki międzynarodowego transferu wiedzy technicznej. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej. Ekspert ONZ i Banku Światowego, podsekretarz i sekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów w latach 1994–1996. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (1996–1997) i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie SA (1998–2002).

Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (2002 -2006). Członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeń (IAIS). Zastępca Sekretarza Generalnego Geneva Association. Doradca prezesa NBP Marka Belki. Członek rad nadzorczych instytucji finansowych.

Autor licznych publikacji naukowych. Członek Rady Programowej Gazety Ubezpieczeniowej, Człowiek Roku Ubezpieczeń 2003.

Sześciokrotne wyróżnienie za działalność naukową i dydaktyczną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyróżniony nagrodami rektora Politechniki Warszawskiej.

Współautor i redaktor kluczowych podręczników branżowych: Podstawy ubezpieczeń, t. I -III, red. całości i współautor Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, 2002. Prywatnie lubi kabarety i satyrę.

“Certyfikowany Doradca Finansowy to niezależny specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe klienta. Doradztwo realizowane poprzez analizę potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca finansowy nie jest pośrednikiem finansowym.”

This image has an empty alt attribute; its file name is Robert-Zieba-png.pngFranciszek Robert Zięba

Pracownikl naukowo – dydaktyczny i naukowo- badawczy w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw AE ( prof. B. Haus)

Współzałożyciel i prezes zarządu “OTREK” Wrocław oraz Wrocławskiej Szkoły Zarządzania (1986-1989)

Członek zarządu EXBUD S.A. w Kielcach (obecnie SKANSKA)

Wiceprezes zarządu Bank świętokrzyski S.A. w Kielcach ( obecnie Credit Agricole)

Prezes zarządu TU “TUK” S.A. w Warszawie (obecnie Gothaer)

Prezes zarządu PTE Kredyt Banku S.A. w Warszawie

Prezes zarządu Europejska Akademia Planowania Finansowego w Warszawie

Prezes zarządu Europejska Federacja Doradców Finansowych w Warszawie – obecnie

Pryawtnie narciarz a także  zapalony podróznik i żeglarz. Odwiedził wielokrotnie  wszytkie kontynenty, przepłynał Atlantyk, zwiedzał lodowce. Bardzo lubi psy.