Kluczowe założenia

Kluczowe założenia i poezja starożytna

Zanim  wyjaśnię kluczowe założenia związane z dofinasowaniem
– odwołajmy się do starożytnego rzymskiego poety Horacego.

Tu jedno z licznych tłumaczeń ody do Leukonoe:

Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie,
Jaki nam koniec zgotują bogowie —
I babilońskich nie badaj wróżbiarzy.
Lepiej tak przyjąć wszystko, jak się zdarzy…

A tu oryginał dla pasjonatów

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati.

Co ma wspólnego finansowanie unijne i Horacy?

Zawsze ten, który finansuje ustala reguły, ponieważ daje. A ty możesz tylko z wdziękiem przyjąć. Pieniądze są obwarowane różnymi założeniami. Nie pytaj próżno – ale te założenia wyglądają tak, że podzielono świat przedsiębiorców na kilka części.

Grupy przedsiębiorców do dofinanasowania

Pierwsza oś podziału to wiek. Przedsiębiorcy dzielą się na:

  • osoby poniżej 50 roku życia
  • osoby powyżej 50 roku życia, czyli 50+

Druga oś podziału to wykształcenie. Przedsiębiorcy dzielą się na:

  • osoby ze średnim wykształceniem
  • osoby z wyższym wykształceniem

Powstają zatem 4 pola:

  1. Wiek poniżej 50, wykształcenie średnie
  2. Wiek poniżej 50, wykształcenie wyższe
  3. Wiek powyżej 50, wykształcenie średnie
  4. Wiek powyżej 50, wykształcenie wyższe

Preferencje zmieniają się szybko i różnie. Czasem mają wszyscy dofinasowanie, czasem tylko któraś z grup. Może być tak, że grupa 3 (50+ ze średnim) ma preferencje. Może być tak, że grupa 1 (<50 ze średnim) ma preferencje. Może być tak, że nie ma ograniczeń i każda grupa dostaje dofinansowanie.

„Ale dlaczego, że tak?”

Tu ne quaesieris, scire nefas…

Co masz zrobić?

Niezależnie od tego czy jesteś w potencjalnej grupie nadającej się na do dofinansowania, czy też nie wykonaj poniższe czynności:

1/ Przeczytaj co jest potrzebne, żeby dostać dofinansowanie.
2/Zdobądź potrzebne dokumenty.
3/ Przejdź przez całą procedurę.
4/ Jeżeli można – dostaniesz dofinansowanie i najwcześniej  po ca 3  tygodniach  od przyznUania możesz iść na szkolenia.

5/ Jeżeli nie można teraz – trafisz do “projektowej zamrażarki”. Gdy tylko się”rozmrozi” zaczniemy procedurę i najwcześniej  po ca 3 tygodniach  od przyznania możesz iść na szkolenia!

Ustal potencjalną grupę i dofinansowanie