Ile jest dofinansowania?

Mapa dofinansowania unijnego w rozbiciu na województwa

                           Uwaga:
w województwie mazowieckim i pomorskim
nie ma dofinansowania
  

Ile jest dofinansowania?

Jest różnie, od 50% do 80% dofinansowania. Poniżej informacje szczegółowe o bazowej wartości dofinansowania (ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, w przypadku korzystania z pomocy de minimis):

Województwo śląskie

Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
Małe przedsiębiorstwa – 70%
Średnie przedsiębiorstwa – 50%

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

liczba pracowników kierowanych na usługi rozwojowe
x zmienna kwota przeliczeniowa,
ale nie więcej niż 100 000,00 zł (u jednego Operatora)

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa, aktualnie 7 500,00 zł (u jednego Operatora)

Jest łącznie 5 operatorów, co oznacza, że samozatrudniony
ma do dyspozycji łącznie 37 500 zł do wykorzystania.

Natomiast przedsiębiorca zatrudniający na etacie
ma do dyspozycji 500 000 zł do wykorzystania.

Województwo dolnośląskie

Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
Średnie przedsiębiorstwa – 50%
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
50 000,00 zł (od 1 marca 2018 r.)
Maksymalne dofinansowanie
udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.

Województwo kujawsko-pomorskie

Mikroprzedsiębiorstwa – 70%
Małe przedsiębiorstwa – 60%
Średnie przedsiębiorstwa – 50%

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

– mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 20 000, 00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika
w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Województwo lubelskie

Mikroprzedsiębiorstwa – 75%
Małe przedsiębiorstwa – 70 %
Średnie przedsiębiorstwa – 60 %

Maksymalne dofinansowanie

na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika
w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Województwo lubuskie

Mikroprzedsiębiorstwa – 75%
Małe przedsiębiorstwa – 70 %
Średnie przedsiębiorstwa – 60 %

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

– mikroprzedsiębiorstwa – 29 500,00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 32 500,00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 35 000,00 zł.
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika
w 1 usłudze: 8 500,00 zł

Województwo łódzkie

Mikroprzedsiębiorstwa
i małe przedsiębiorstwa – 80%

Średnie przedsiębiorstwa – 70%
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł
(z wkładem własnym przedsiębiorstwa)
Limity kosztów usług rozwojowych:
1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł
1 godzina usługi doradczej – 120 zł
1 godzina studiów podyplomowych – 20 zł
Wartość 1 bonu – 60 zł

Województwo małopolskie

50% dla wszystkich przedsiębiorców

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Samozatrudniony: 5 760, 00 zł

Na pracowników:

1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł
4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł
10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł
20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł
50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł
100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Limity kosztów usług rozwojowych:
1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł

1 godzina usługi doradczej – 90 zł
Egzamin – bez limitu

Wartość bonu: 45,00 zł (100% wartości bonu zawiera zarówno
kwotę dofinansowania oraz wkład własny Przedsiębiorcy)

Województwo opolskie

80% – ze wsparcia mogą korzystać wyłącznie MSP działające w branżach zidentyfikowanych jako specjalizacje inteligentne.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

Mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł

Małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
Średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

Średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika)
wynosi max. 4 000,00 zł

Województwo podkarpackie

Mikroprzedsiębiorstwa – 70%
Małe przedsiębiorstwa – 60%
Średnie przedsiębiorstwa – 50%

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
– mikro – 8 400, 00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 18 000, 00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:
– mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
– małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
– średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł

Województwo podlaskie

50% dla wszystkich przedsiębiorców

Maksymalne dofinansowanie
na przedsiębiorstwo:
50 000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie
na osobę: 10 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału
1 pracownika 
w 1 usłudze: 5 000,00 zł

 Województwo świętokrzyskie

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80% Średnie przedsiębiorstwa – 50%

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
60 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika
w 1 usłudze: 6 000,00 zł

Województwo warmińsko-mazurskie

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

Średnie przedsiębiorstwa – 50%

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Województwo wielkopolskie

Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
Małe przedsiębiorstwa – 70%
Średnie przedsiębiorstwa – 50%

Subregion leszczyński
Dane przedsiębiorstwo i jego pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do usług rozwojowych w ramach projektu tylko jeden raz.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Subregion koniński:
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Subregion poznański:
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 3000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Subregion pilski:
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstw: 100 000,00 zł
Średni poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej
dla jednego uczestnika: 2570,02 zł

 Subregion kaliski:
Pracownik/osoba samozatrudniona/właściciel/osoba zarządzająca może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstw: 100 000,00 zł

Województwo zachodniopomorskie

50% dla wszystkich przedsiębiorców

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:
Mikroprzedsiębiorstwa     –   15 000,00 zł
Małe przedsiębiorstwa     –   75 000,00 zł
Średnie przedsiębiorstwa – 400 000,00 zł