Dofinansowanie do szkoleń

Co to jest dofinansowanie unijne?

Dofinansowanie z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwia przedsiębiorcom sektora MSP skorzystanie z pomocy finansowej przy zakupie szkoleń, doradztwa i usług coachingu.

Dla kogo jest dofinansowanie? 

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 

  • Przedsiębiorca ubiega się o wsparcie w województwie, w którym posiada siedzibę i/lub jednostkę organizacyjną (na podstawie dokumentów rejestrowych.
  • Przedsiębiorca może w tym zakresie współpracować z firmą pomagającą w uzyskaniu dofinansowania

 Gdzie jest dofinansowanie a gdzie nie ma?

Dofinansowanie usług rozwojowych można uzyskać we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa mazowieckiego i pomorskiego.

W województwach mazowieckim i pomorskim
nie ma dofinansowania

Jaki jest sposób dystrybucji dofinansowania?

  1. Refundacja poniesionych wydatków: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
  2. System bonowy: lubuskie, łódzkie, małopolskie, podlaskie,
  3. System kont przedpłaconych: woj. śląskie