Rezygnacja z Akcji

Przyciski decyzyjne są na dole strony.

Aby skorzystać z Akcji Przedsiębiorca Liczy
kliknij zielony przycisk poniżej

Aby WYKLUCZYĆ SIĘ  z Akcji Przedsiębiorca Liczy
kliknij przycisk poniżej