Zestaw Świąteczny

Żeby skorzystać z 
Zestawu Świątecznego
należy  zalogować  się do pakietu z hasłem dostępu na stronie:  fortis.moodle.org.pl

 Hasło to: Xmas2021
 

Kurs znajduje się w zakładce Oferta/ Kursy Finansowe

Żeby się dostać do kursu należy kliknąć na nazwę.

Z dołu strony pojawi się informacja

Zapisywanie samodzielne (Student)

Klucz dostępu:  Xmas2021

Należy potwierdzić i nacisnąć: Zapisz mnie